...

Prof. Dr. Ersan Özbudak

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Başiskele
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalında ihtisasını tamamladı. 2007-2008 yılları arasında Ankara Etimesgut Asker Hastanesi ve Özel Bayındır Hastanesi kalp ve damar cerrahisi kliniğinde çalıştı. Takiben 3 yıl Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesinde kalp ve damar cerrahisi kliniğinde operatör doktor olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında Yardımcı doçent olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine atandı. 2015 yılında kalp ve damar cerrahisi bölümünde doçentlik unvanını almıştır.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:
1.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD)
2.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVCD)
3. Ulusal Fleboloji Derneği
4. The Cardiothoracic Surgery Network (CTSNET)

Okullar / Eğitimler
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-1997
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000/ Mezuniyet
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD. 2001-2007
 • Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Bilinen Diller
 • İngilizce
Yayınlar
 • E. Ozbudak, D. Durmaz, A. A. Arıkan, Ü Halici, Ş Yavuz, E.Emre. Incidentally Detected Cardiac Cyst Hytadid After Blunt Thoracic Trauma:A Case Report. Korean J Thorac Cardiovasc Surg 2014;47:160-162 DOI:10.5090/kjtcs
 • (Science Citation Index Expanded)
 • A.A. Agacdiken, U. Celikyurt, K Karauzum, İ. Yilmaz, E.Ozbudak, S. Bozyel, M. Kanko, A. Vural, D.Ural. Clinical Ventricular Tachycardia and Surgical Epicardial ICD Implantation in a Patient with Fontan Operation for Double-inlet Left Ventricle: Case Report and Review of the Literature. Cardiovasc J Afr. 2014 ;25(6): e6-10
 • T. Kurt, S. Özcan, A. Temiz, E. Ozbudak, E. Gazı, M. Saçar, Left Atrıal Myxoma Wıth Atypıcal Clınıcal Presentatıon. Acta Medica Mediterranea, 2014;30: 1087 . (Science Citation Index Expanded)
 • E. Ozbudak, D.Çabuk, A Akgül, D.Şahin, Ş.Yavuz, Ö.F.Gülaştı, T.Berki. The best localization for a long-term port catheter: Comparison of subcutaneous central venous port via jugular and subclavian access in oncology patients. Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2014;21:139-144 (Science Citation Index Expanded)
 • E. Ozbudak, A. A. Arıkan, Ş Yavuz, Ü. Halici, T. Berki. Very Rarely Seen Cardiac Mass ( Rosai- Dorfman Disease) : Case Report. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14: 481-483. DOI: 10.5152/akd.2014.5297 (Science Citation Index Expanded)
 • E. Ozbudak, A. A. Arıkan, Ş Yavuz, M. Kanko,T. Berki. Tekrarlayan multipl viseral arter anevrizması ile seyreden Behçet hastalığı olgusu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2014;22(1):180-181 DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7987(Science Citation Index Expanded)
 • S.Yavuz, M.Kasap, G.Akpinar, E.Ozbudak, D.Ural, T.Berki. Analysis Of Pericardial Effusion From Idiopathic Pericarditis Patients By Two-Dimentional Gel Electrophoresis. BioMed Research International Volume 2014, Article ID 942718, 7 pages
 • Ş. Yavuz, E.Ozbudak, S. Gümüştaş, M. Kanko, E. Çiftçi, T.Berki. Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler stent greft uygulamaları: Orta ve uzun dönem sonuçlar Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(2):333-340 DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7027 (Science Citation Index Expanded)
 • E. Ozbudak, Ş Yavuz, A Akgül, A. A. Arıkan, D. Durmaz, M. Kanko,T. Berki. Kalıcı hemodiyaliz kateterleri: Ne kadar kalıcı? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(3):646-653 DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7390 (Science Citation Index Expanded)
 • E.Ozbudak, M. Kanko, Ş.Yavuz, S.Gümüştaş, A.A.Arıkan. E.Çiftçi, T.Berki. İzole İliyak Arter Anevrizmaları: Cerrahi Yöntem İle Endovasküler Girişimlerin Karşılaştırılması. Turk Goğus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(2):317-324. DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7391 (Science Citation Index Expanded)
 • A2. S.T. Liman, A. Elicora, A.G. Akgul, E Ozbudak, S Topcu. Radio antenna aspiration. Ann Thorac Surg. 2012 Nov;94(5):e129. DOI:10.1016/j.athoracsur Science Citation Index)
 • M. Kanko, E.Ozbudak, A.Özerdem, A. Aksoy, M.Kılıç, T.Berki. Effect of sirolimus in the prevention of adhesions around intraabdominal prosthetic graft. World J Surg. 2006 sep .30 (9):1648-52(Science Citation Index Expanded)
 • M. Kanko, Ş.Yavuz, S. Topçu, E. Özbudak,T.Berki, Geç Bulgu Veren Penetran SubclavianArter Yaralanması: Olgu Sunumu Adnan Menderes üni. Tıp Fak. Dergisi 2006;7:43-45
 • O.F Gülaştı, S Yavuz, A.A Arıkan, F.C Eraldemir, E Özbudak, D Şahin, H.M Kır. Comparison of Cilostazol and Naftidrofuryl in an Experimental Acute Ischemia-Reperfusion Model. Vasc Endovascular Surg. 2020 Sep 3; . doi:10.1177 . (Science Citation Index Expanded)
 • E Özbudak, F.C Eraldemir, A.A Arıkan, D Şahin, H.M Kır, T Kurt, O.F Gülaştı, S Yavuz. An evaluation of rivaroxaban and clopidogrel in a rat lower extremity ischemia-reperfusion model: An experimental study. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2019; 23;27(4):513-520. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi Science Citation Index Expanded)
 • S Ciftci, E Ozbudak, H Yilmaz, M Ustuner, L Ozkan, M.M Culha. Persistent very high output lymphatic drainage after radical nephrectomy successfully treated with surgical management. J Pak Med Assoc. 2016;66(4):477-9. (Science Citation Index Expanded)
 • T Kurt, F Gokmen, G Adam, S Ozcan, E Ozbudak, A. Akbal, A Temiz, M Sacar. How Important Is Early Dıagnosıs Of Subclınıcal Atherosclerosıs In Prımary Sjogren’s Syndrome Patıents? Acta Medica Mediterranea, 2015, 31: 741(Science Citation Index Expanded)
 • E. Ozbudak, A Akgül, Ş Yavuz, A. Aydın, S. Topcu. Tüp torakostomiye bağlı eş zamanlı gelişen karaciğer, kalp ve damar yaralanması Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2015;23(2):400 DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9249(Science Citation Index Expanded)
 • E. Ozbudak, Ş Yavuz, A. A. Arıkan, E. Çiftçi. External Iliac Artery Pseudoaneurysm After Total Hip Replacement Successful Treated With Endovascular Stenting. Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2015;22(1):51-52 (Science Citation Index Expanded)
 • T Kurt, A Vural, A Temiz, E Ozbudak, A.U Yener, S Sacar, M Sacar. Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy or Alone Antibiotherapy? Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Mediastinitis in a Rat Model. Braz J Cardiovasc Surg. 2015 Sep-Oct;30(5):538-43. (Science Citation Index Expanded)
 • S Yavuz, A.A Arikan, E Ozbudak, S İrkil, T Hosten, S Gumustas, K.T Berki. Concomitant Persistent Atelectasis following TEVAR Due to a Descending Aortic Aneurysm: Hybrid Endovascular Repair and ECMO Therapy. Heart Surg Forum. 2015 Oct 28;18(5):E188-91 (Science Citation Index Expanded)
 • A.Aksoy, Ş.T.Liman, S.Topçu, E.Özbudak, Ş. Yavuz.Otuz Yedi Spontan Pnömotoraks Olgusunda Klinik Deneyimimiz Türkiye Solunum Araştırmaları Dergisi 2007;9167 – 169
İlgi alanları
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Fallot Tetralojisi
 • Mitral Darlığı
 • Torakoabdominal Aort Anevrizması
 • Aort Yetmezliği
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Arkus Aorta Anevrizması
 • Asendan Aort Anevrizması
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Karotis
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Kalp Yetmezliği
 • Kangren
 • Kronik Venöz Yetmezliği
 • Derin Ven Trombozu (DVT)
 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Buerger
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • aritmiler
 • Kalp Hastalıkları
 • Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
 • kalp çarpıntısı
 • Üç Damar Hastalığı
 • Raynaud hastalığı
 • Hiperlipidemi
 • Kalp Çarpıntısı
 • Taşikardi
 • Aort Koarktasyonu
 • Muskuler Brıdge
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Kalp Hastalıkları
 • Göğüs Ağrısı
 • Emboli
 • Kalp Romatizması
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Anevrizmalar
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Varis Ülseri
 • Damar Hastalıkları
 • Aort Diseksiyonu
 • Kalp Ağrısı
 • Damar Hastalıkları
 • Diyabetik Ayak
 • Diyabetik Ayak
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Mitral Yetmezlik
 • Mitral Kapak Sorunu
 • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Varis
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Kalp Sıkışması
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Özel Akademi Hastanesi

Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu No: 22-24
41140 Başiskele, Kocaeli
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Ameliyatsız Varis Tedavisi
Randevu
Skleroterapi Köpük Tedavisi
Dikişsiz Varis Tedavisi
Kılcal Damar Tedavisi
Lazer İle Varis Tedavisi
Lazerle Varis Tedavisi
Mini Bypass Ameliyatı
Mitral Kapak Onarımı (Mitraclip)
Varis Ameliyatları
Varis Tedavisi
Venöz Yetmezlik Tedavisi
Derin Ven Trombozu Tedavisi
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Alt Ekstremitelerde Venografi
Ambulatuvar Kardiyak Izleme
Anjiyografi
Anjiyogram
Anjiyoplasti
Anterior Mediastinotomi
Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
Aort Kapak Replasmanı
Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
Aritmide Ablasyon Tedavisi
Arteriografi
Arteriyel Switch Ameliyatı
Aterektomi
Atriyal Septal Defekt Onarımı
Balon Valvüloplasti
Bebek Kalp Ameliyatları
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Biventriküler Pacemarker
Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti
Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
Cox-Maze Prosedürü
Damar Ameliyatları
Damar Cerrahisi Ameliyatları
David Ameliyatı (Prosedürü)
Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
Disseksiyon Ameliyatları
Efor Treadmil Testi
Eforlu Ekg
Ekg
Eko(Ekokardiyografi)
Ekogram(Ultrason)
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Endarterektomi
Endovasküler Cerrahi
Enjeksiyon Im
Enjeksiyon Iv
Esd (Sedimantasyon)
EVAR (Endovasküler Tedavi)
Femoropopliteal Bypass
Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
Filebografi
Hemaferez
Holter Izlemi
Homogreft Kapak
Homosistein
Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
Jackson Pratt Dren
Kalp Bypass Ameliyatı
Kalp Kapakçığı Değişimi
Kalp Kapakçığı Tamiri
Kalp Kapağı Replasmanı
Kalp Transplantasyonu
Kalp Tümörü Ameliyatları
Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Kan Elektrolit Testi
Kardiyak Anjiyografi
Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyak Stent
Kardiyoversiyon
Karotis Ameliyatı
Karotis Endarterektomi
Karotis Ultrasonu
Kateter Yerleştirme
Kolesterol Testi
Koltuk Altı Kalp Ameliyatları
Komissürotomi
Konjenital Kalp Cerrahisi
Korda Ve Papiler Kas Onarımı
Koroner Anjiyogram
Koroner Anjiyoplasti
Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
Koroner By-Pass Ameliyatı
Laparoskopi
Laserasyon Onarımı
Mekanik Protez Kapak
Mikrovasküler Kırpma
Mikrovasküler Oklüzyon
Minimal Invaziv Cerrahi
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
Miyokardiyal Biyopsi
Nebulizatör
Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
Norwood Ameliyatı
Nükleer Stres Testi
Pacemarker Implantasyonu
Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar
Periferal Vasküler Bypass
Perikardiyosentez
Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
Perkütan Komissürotomi
Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)
Plazmaferez(Hemaferezis)
Preoperatif Değerlendirme
Robot Destekli Cerrahi
Robot Destekli Kardiyak Prosedürler
Robotik Cerrahi
Ross - Konno Ameliyatı
Ross Ameliyatı
Skleroterapi
Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
Stent(Koroner Anjiyoplasti)
TEVAR (Endovasküler Tedavi)
Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
Torakotomi
Transjugüler Şant (Tips)
Transkateter
Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
Triküspid Kapak Replasmanı
Variköz Ven Skleroterapisi
Vasküler Cerrahi
vega
Venografi
Venöz Dupleks Ultrasonografisi
Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)
Yenidoğan Kalp Ameliyatları
Yüzeyel Ekokardiyografi
Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi
Çocuk Kalp Ameliyatları

Hasta ve Danışan Görüşleri

Kırklarelinden tavsiye üzerine geldik babamın bypass ameliyatı için. Tüm süreci defalarca sabırla bize açıklayarak ve hep güleryüzle davranarak biz hasta yakınlarını çok rahatlattılar. Babamın sağlığı ise beklediğimizden çok daha hızlı toparlıyor. Ersan hocam gerçekten işinde çok çok başarılı.
Hasta
Hasta
31 Ocak 2023 Tarihinde Ersan hoca ,Babam’a 4 damar BayPass ameliyatı yaptı. Kocaeli’de hiç bir doktor cesaret edemedi. Şeker hastası olduğu için damarları incelmişti ve ameliyat riskliydi. Korkamadı kendine güvendi ameliyat kararı aldı .Çok şükür ameliyat başarılı geçti . Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrasında , babamla ve bizimle sürekli ilgilendi. Aile’den biri gibi yanımızda durdu sakinleştirdi. Ameliyat bittikten sonra saatlerce uyumadı , telefonum açık istediğiniz zaman arayın diye bize ekstra güven verdi . Çok kibar , beyfendi güler yüzlü çok çok iyi bir cerrah , hakkı para ile ödenmez . Allah razı olsun mükemmel bir karakter mükemmel bir doktor. Ersan Hoca ve ekibi iyi ki var
Hasta
Hasta
Bir yıl önce annem Kocaeli'de bana ziyarete gelmişti ve soğuk terler döküyordu.Sehir Hastanesi'nde takibe alındı ve anjiyo sonrası annemin 4 damarinin tıkalı olduğu bypass olması gerektiği söylendi fakat kurban bayramı oncesinde operasyon ertelendi ve annemin masada kalabilme ihtimali olduğu belirtildi.Bizde annemiz için doktor arayışına başladık ve Prof.Dr.Ersan Özbudak hocamızı bu şekilde bulduk.Annemi ambulansla hemen aldırdı ve tedavisi için gerekli her koşul sağlandı.Ameliyat başarılı geçti.Her kontrole gidişimizde kendi annesine ilgilenir gibi annemle ilgilendi ve ne zaman arasak gece gündüz tatil demeden bize dönüş sağladi.Kontroller sirasinda şah damarıninda tıkalı olduğunu öğrendik ve %90 kapalı olan damarı başarılı bir operasyonla açıldı.Annem iki zorlu ameliyati atlatti ve sağlığına kavuştu.Doktorumuzun İlgisi ve engin bilgisi ile her zaman yanımızda olduğunu hissettik.Daha nice hastalara şifa olması dileğiyle. Saygı ve sevgilerimizle Zekiye Balcılar ve Ailesi
Hasta
Hasta
Babam Kırıkkale'den Sakarya'ya ziyaretime gelmişti. Kalp krizi geçirdi. Sakarya Eğt.Arş.Hst.den Kocaeli Akademi Hastanesine sevk edildi. Kalp Damar Cerrahisi Prof.Dr.Ersan ÖZBUDAK ve ekibi Bypass kararı aldı. Ameliyata alındığında tüm olumsuz komplikasyonların hepsiyle karşılaşılmasına rağmen Babam "Endoskopik Safen Eşliğinde 3 Damar Koroner Bypass" ameliyatını başarıyla oldu. Hastalık; Sabır ve tahammül gerektirir. Sevdiğini sınar yaradan. Ümitsizlik lerden sonra nice ümitler, Karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Ersan hoca ve ekibi; Bu süreçte: Hüzün ve üzüntümüzü unutturdu. Feri sönen gözlerimizin güneşi oldu. Umudun en sevdiği gün güzel yarınlar için, Hayatın yaşamaya değer olduğunu hissettirdi. Güzel yarınlarımız dünde kalmadı. Babam dimdik ayakta ve hayatta. Kıymetli Hocam; Yüce Rabbim size ve tüm ekibimize güç kuvvet versin. Sayenizde zor kısmı atlattık. Yüce Mevlam Sizleri daim etsin. Ameliyat ve tedavi sürecinde emeği geçen Ersan hoca ve tüm ekibine duacıyız.
Hasta
Hasta
Eğer şuan bu sayfadaysanız emin olunki aradığınız hekimi bulmuşsunuz demektir.​ Mesleğini büyük bir aşkla yapan insani değerleri herşeyden üstün tutan saygı değer Prof. Ersan Özbudak doktorumuzdan hastalığımızın teşhisi, tanısı ve tedavisi sonrasında göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı çok memnun kaldık.Babamın (Hayati D.) kalp ameliyatını 8 Mayısta başarıyla gerçekleştirdi ve babam eski sağlığına kavuştu.Elleriniz babamızı iyileştirdi, sözleriniz karamsarlığa düştüğümüzde içimizi rahatlattı varlığınız ise babamın sağlıklığına kavuşmasına vesile oldu. Ayrıca ameliyat öncesinde personel Cengiz Bey'inde babama moral verip motive etmeside bu süreci en iyi şekilde geçirmemizi sağladı. Başta Prof. Ersan Özbudak olmak üzere emeği geçen tüm ekip çalışanlarınada bundan sonraki süreçte başarılarılarının devamını diliyorum.İyiki tanıdık sizi Prof. Ersan Özbudak kan bağı şart değil ailemizden birisiniz artık eşiniz ve çocuklarınızla güzel günler geçirmeniz dileğiyle..
Hasta
Hasta
Ersan beyin ellerine sağlık babam 3 damar bypass ve bazı tıkalı damarların açılması işlemini başarıyla yaptı. Hastasına ve hasta yakınlarına yani bize çok ilgiliydi. Başka hastalarından da duyduğum ve tecrübe ettiğim üzere kesinlikle kalp ve damar cerrahisi için tercih edilmesi gereken bir doktorumuz.
Hasta
Hasta
Yolumuz mart da kesişti. 3ay önce 2 stend takılmıştı. Ama bu sefer de ana damar tıkandı. Korkduğum başıma gelmişti artık. Durumumu ersan boca bana anlatırken, onu susturmuştum. Kendime gelmek için. Çok anlayışlı olduğunu, farklı olduğunu orada fark ettim. Sonraki günlerde, ameliyattan korkan ben, ameliyat olabileceğime sevinir hale geldim. Tabi ki bu hazırlık döneminde Ersan hocanın(abi) etkisi mükemmeldi. Ekibi ile de tam bir uyum içinde, ve güven vericiydi. Ameliyat bitti, çıkdık, aynı ilgi alaka taburcu oldukdan sonra da devam ediyor. 4 damar değişti. ALLAH ,benim kalbime, Ersan hocanın elleri ile dokundu,şifa verdi,. Tabikide vakti dolmayana hiç birşey olmaz. Ama diğer etkenlere de baktığmızda, 10 kere de ameliyat olsam ve seçme şansım olsa yine ;Ersan Özbudak derim. Bütün hastalara şifa dileklerimle.
Hasta
Hasta
Varis nedeniyle hem kontrol hem de bazı şikayetlerim için kendisini ziyaret ettim. Her zamanki gibi ilgili ve açıklayıcıydı her şey olması gerektiği gibiydi.
Hasta
Hasta
Ocak ayında babamın kalp krizi geçirmesi ile zorlu bir süreç yaşadık. Bu durumla ilk kez karşılaştığımdan başlangıçta çok korkuyordum. Akademi Hastanesi'nde babamın 3 ana damarının tıkalı olduğunu öğrendiğimde korkularım daha çok şiddetlendi. Fakat hastanede Prof. Dr. Ersan Özbudak ile karşılaşınca babamın durumunu objektif bir şekilde görme fırsatım oldu. Ersan Bey bana tüm süreci detaylı bir şekilde anlattı. Ameliyat öncesi ve sonrasında Ersan Bey ve ekibinin ilgi alakası ile normal bir ruh haline bürünebildim. Ameliyat sonrasında ise süreç, beklediğimden çok daha güzel bir şekilde ilerledi. Taburcu olana kadar haftasonları dahil Ersan Bey sürekli babamın yanındaydı. Akademi Hastanesi'ne kontrol için geldiğimizde kalp ameliyatı olacak veya kalp ameliyatı geçirmiş kişilerin yakınlarını gördüğümde içimden onlara merak etmeyin emin ellerdesiniz demek geçiyordu. Bu nedenle tüm yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Umarım yazdıklarım bu konuda şifa bekleyen insanlara ulaşabilir.
Hasta
Hasta
Ersan hocamız şeker hastası ve kronik böbrek yetmezliği olan 79 yaşındaki babamızı 4 damarını değiştirdiği koroner bypass ameliyatı ile çok kısa sürede sağlığına kavuşturdu. Hastaları ile mükemmel ilgilenen harika bir hekimdir. Allah ondan razı olsun. Ayrıca harika bir ekibi olduğunu da eklemeden geçemeyeceğim. Sevgi ve selamlarımızla.
Hasta
Hasta
Sayın Prof. Dr. Ersan Özbudak ile yaklaşık 6 ay önce annem kalp krizi geçirdiğinde tanıştık. Yoğun bakıma kaldırıldığında durumu çok kritikti. Doktorumuz acilen bypass ameliyatı olması gerektiğini söyledi, bize ameliyat ile ilgili riskleri annemin durumunu detaylı bir şekilde açıkladı. Ameliyat çok riskliydi ama ameliyat olmaması durumunda annemin hayatı tehlikedeydi. Doktorumuza güvendik ve ameliyata alınması kararını verdik. Ameliyat başarılı geçti. Ersan Bey'in vesilesiyle annem sağlığına kavuştu. Ameliyat öncesi sonrası ve bugüne kadar Ersan Bey’e güvenimiz sonsuzdu . Eğer tedavi olmak istiyorsanız düşünmenize bile gerek yok, kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Bundan 3 ay önce Sayın Prof. Dr. Ersan Özbudak Hocamız ile yollarımız kesişti. Babamın rutin sağlık kontrolleri esnasında anjiyo talep edilmişti, sağlığında gözle görülür bir problem yoktu fakat anjiyo sonrasında 4 damarında %95'e yakın daralma fark edildi ve ByPass ameliyatı olması gerektiği söylendi. Koroner ByPass'ta kullanılacak damarın çıkarılmasında Ersan hocanın isteğe bağlı uygulanan bir teknoloji önerisi de oldu, bacağın tamamını cerrahi işleme tabi tutmaya gerek kalmadan 3 noktadan damarın çıkarılmasını sağlayan bir teknoloji kullanıldı. Ameliyat başarılı ve problemsiz geçti. 15 gün içerisinde taburcu olduk. Fakat taburcu olana dek hocamız gündelik olarak gelip durumu kendi kontrol etti. Ameliyat sonrasında ilgi ve alakadan da gayet memnun kaldık. İlaçların düzenlenmesi, kan değerlerinin kontrolü gibi takip gerektiren kritik konular var bu konularda da hiç bir problem yaşamadık. Hocamız ve hemşiresi telefon ile bile ulaşabileceğimizi belirttiler.
Hasta
Hasta
Ersan hocam bir ay önce benim acik kalp ameliyatımi yapti.Muhtesem bir hekim ve muhteşem bir insan.Hocamin sayesinde sağlığıma tekrar kavuştum. Hayat iyi ki Ersan hocami karşıma çıkarmış.
Hasta
Hasta
Annem hiç beklenmedik zamanda kalp krizi geçirdi Düzce‘de tedavi altına alındı tanıdığımızın önerisiyle Ersan hocaya ulaştık annemin durumu ağır olmasına olmasına rağmen hemen sevki kabul etti bize sonuna kadar her konuda bilgi verdi hastayken hastasıymış gibi davrandı yoğun bakımda da serviste de hemşireler ve hasta Bakıcılar dahil olmak üzere herkes elinden gelen her şeyi yaptı bir ay boyunca süren yatışımız süresince biz annem evde bu kadar iyi bakamazdık haklarını ödememiz çok zor Allaha şükürler olsun ki Ersan hocayı tanımamıza sebep oldu hocamız da çalıştığı ekipte çok ama çok iyiler , en zor zamanlarımızda bize sonuna kadar destek oldular .ersan hocamız sayesinde annemize kavuştuk Allah binlerce kez razı olsun
Hasta
Hasta
Ersan hoca ile annemin enfeksiyona bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonrası 3 damarının değişmesi gerektiğini öğrenince tavsiye üzerine ulaştık. Annem enfeksiyona bağlı koma da ve yoğun bakım da idi hemen düzceden sevkini sağladı. Hem enfeksiyon hem şeker hastası hem de kilo olması nedeni zor bir by-pass hastasıydı ama hocamız bizim şansımızdı annemi ilk önce günlerce tedavi edip ameliyat için gerekli değerlere uğraşmasını sağladı . Annem yoğun bakımda kalmak istemeyen zor bir hastaydı hocamız onu konuşup hep rahatlattı gerekirse sabah servise alıp akşam yoğun bakıma aldı . Hasta yakınları olarak biz şehir dışından geldiğimiz için yoğun bakım ziyaret saatlerinde bize yardımcı oldu kendi arayıp bilgi verdi aklımızda hiç neoluyor acaba olmadı 1 ay boyunca hergün tek tek açıklama yaptı. Ersan hoca çok iyi bir cerrah olmasının yanında çok da iyi bir insan gözü kapalı güvenebilirsiniz . Kendisi Annemi deyim yerindeyse ipin ucundan kurtardı.
Hasta
Hasta
Ersan bey babamın kalp ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren, hastayla ve yakınlarıyla iletişimi harika olan, mesleki bilgi ve tecrübesiyle hastaya kendini iyi hissettiren, güven veren çok iyi bir doktor. Çok kritik bir dönemde kendisine rastlamış olmamız bizim için bir şanstı. Babamız ölümden döndü ve sayesinde sağlığına kavuştu, minnetarız.
Hasta
Hasta
Ersan hocamı öncelikler tavsiye üzerine ardından da yaptığımız araştırmalar sonucu muayene olarak tanıdık. Kendisi her şeyden önce çok kibar,güler yüzlü ve alçakgönüllü bir hekim.Hastalarını kendisi karşılar,uğurlar ve her daim güler yüzlüdür. Sakinliği ve tatlı diliyle de hastalarını çok rahatlatır. Annem varis ameliyatı için Bursa'dan Ersan hoca için gelip gidiyor. İki bacağından da varis ameliyatı oldu. Şimdi hem şikayetleri son buldu hem de görsel olarak kusursuza yakın bacaklara sahip oldu. İki ameliyatını da Ersan hocanın tavrı ve elinin hafifliği sayesinde hiçbir endişesi olmadan atlattı.
Hasta
Hasta
Değerli Hocamız Ersan Bey'i 2 yıldır Akademi hastanesinden tanıyordum.Babamın kalp rahatsızlığını öğrendiğim andan itibaren Ersan Hocamızdan randevu alarak babamı şehir dışından düzenli olarak kontrollere getirdim.Babamda ileri derecede Aort Anevrizması,Aort Kapak rahatsızlığı vardı.Ameliyat öncesinde Ersan Hocamız Kalp damarlarının durumunu görmek için Anjiyo yapılmasını istedi.Anjiyo sırasında babamın 2 ana damarının %90 tıkanık olduğunu öğrenmiştik.Ameliyatımıza birde by pass eklenmişti.Ersan Hocamız ameliyat öncesinde çok ciddi bir ameliyata gireceğimizi ve tüm detaylarıyla süreci bizlere anlattı.Zaten kendisini takip ettiğimiz kadarıyla bu tarz zorlu ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştiriyordu.Yaklaşık 11 saat süren zorlu ameliyat sonrası Ersan Hocamız ve tüm ekibinin sayesinde babamın ameliyatı başarılı bir şekilde atlatıldı.İyi ki kendisini tanımışız.Ailemizin Kalp doktoru oldu.Kendisi ve tüm ekibine kalpten sevgi ve saygılarımızla.
Hasta
Hasta
Ersan hocamı araştırmalar sonucunda randevu aldım, randevu günü odasında kriz gecirdim,hemen müdahale etti, 5 damarı değiştirdi, mükemmel bir insan...
Hasta
Hasta
Ersan beye tavsiye üzerine ulaştım. Damar tıkanıklığı nedir ile ilgili bilgi almak için geldik. Ersan bey beni konuşmaları ile o kadar rahatlattı ki ameliyat olmaya karar verdim. Ersin bey hastalığı çözmeden seni hastaneden göndermiyor. Ersan beyi elimden geldiğince yakın arkadaşım ve akrabalar ve sosyal medyada bile tavsiye ediyorum
Hasta
Hasta
Ersan hocaya tavsiye üzerine ulaştık. Kalp rahatsızlığı nedeniyle başvurduk. Kendisinin çok ilgili alakalı ve güler yüzlü olması mesleğinde çok başarılı biri olmasından ve tedaviden memnun kaldık. Kesinlikle tavsiye edebiliriz.
Hasta
Hasta
Selamlar. 1 ana 2 yan kalp damarı için bypass olacaksın demişlerdi. Ersan hocam 1 ana 3 yan damara bypass yapmış. Bir sıkıntımdan dolayı 2. kez ameliyata almış. Ayıldığımda 16 saat geçmişti. İlgisi, takibi, bilgilendirmesi ve güleryüzü ile kendinden Rabbim razı olsun. Ameliyat videolarını 45 gün sonra izledim. Kendisini tebrik eder, başarılar dilerim. Sevgi ve saygılarımla
Hasta
Hasta
Babam kalp hastasıydı zaten aniden gelen rahatsızlığı durumunda yerleşkemizdeki hastanenin aciline gittik oradaki tetkiklerinde kalp krizi atakları geçirdiği söylendi ve hızlı bir şekilde ambulans ile farklı bir hastaneye sevki sağlandı. Ersan hoca direk babamla ilgilenen doktorumuz oldu orada. Yoğun bakımdaki sürecinde babamın ameliyat olacağını bize iletti ve babam hiçbir şekilde korkmadı Ersan hoca sürekli ilgiliydi sürecin her aşamasını bize ve babama anlattı. Ameliyat olduktan sonra ise eve geçtiğimiz de bile ilgisi alakası hiç kesilmedi işini gerçekten severek yapan bir doktor kontrollerinde ve sonrasın da da takip halindeydi tatile gittiğinde bile bizi ilaçlar konusunda yönlendirdi bilgi verdi. Ersan Bey'in hastalarına bir yakını gibi davranması en önemlisiydi bizim için gerçekten çok merhametli ve işinin en iyisi bizim görüşümüzde. Kalp konusu geçtiği an yakın çevremiz de ben ve ailem direk Ersan hocanın kulaklarını çınlatırız çok iyi bir doktor diye. Kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Biz acil olarak gittik tesadüfen denk geldik Ersan Bey'e ama kimi gördüysek orda tavsiye etti. Hocamızdan bizde çok memnun kaldık. Baypas ameliyatı oldum, 4 damar değişti. Tedavide çok başarılıydı. Tanısı da yine aynı şekilde yüzde yüz doğruydu. Kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Genetik bir rahatsızlığım olan varis tedavisinde Ersan hocam ile sabırla 2. Yılımıza girdik. İlgi alakası olan, iyi niyetli ve işinin ehli bir insan kendisi. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum
Hasta
Hasta
Değerli hayat arkadaşım ,eşim Fatma Onkardeşler’in kalp ameliyatını başarı ile sonuçlandıran ve sağlığına kavuşturan kıymetli hocamız Prof.Dr. Ersan Özbudak ‘ın tıbbi başarısının yanında göstermiş olduğu yakın ilgisi ve şevkatine hayran kaldığımı belirtmek isterim.Kendisine,çalışma arkadaşlarına ve diğer yardımcı personellere sonsuz teşekkürler…Nuri Onkardeşler
Hasta
Hasta
Annemi muayenesinden sonra doktorumuz Sayın Ersan ÖZBUDAK bize kalp damarlarında tıkanma olduğunu, damarların incelmiş ve bulunmasının güç olacağını açıkladı. Oldukça detaylı bilgi verdi, annemin alerjileri olduğunu belirttik, çok dikkatli davrandı, ameliyatı ve tedavi sürecinde her zaman desteği aldık. Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz, annemin o zor ameliyatını başarılı ile atlattık. Çok yorduk. Allah razı olsun. Allahım başarılarını daim eylesin, şifa ile insanın hayatına dokunup onların yaşam kalitesini arttırsın. Bizim için ailemizden biri oldu.
Hasta
Hasta
Sn.Ersan Hocam;Hayat bizim karşımıza hekimliğini severek yapan,vicdanlı ,inançlı,pozitif yaklaşan sizi çıkardı.İyiki çıkarmış . AORT Kapak değişimi,baypas ve karotis gibi 3ayrı ameliyatı aynı anda yaparak tüm riskleri ile annemizi sağlığına kavuşturduğunuz ve emekleriniz tarifi yok çok teşekkürederiz.Önce siz inandınız,bizde önce allaha sonra size inandık ve çok şükür mutluyuz.Ameliyat sonrası 2 haftalık tedavi süreci de başarılı geçti ve şuan taburcu olduk herşey için çok teşekkürler
Hasta
Hasta
Sn.Ersan Hocam;Hayat bizim karşımıza hekimliğini severek yapan,vicdanlı ,inançlı,pozitif yaklaşan sizi çıkardı.İyiki çıkarmış . AORT Kapak değişimi,baypas ve karotis gibi 3ayrı ameliyatı aynı anda yaparak tüm riskleri ile annemizi sağlığına kavuşturduğunuz ve emekleriniz tarifi yok çok teşekkürederiz.Önce siz inandınız,bizde önce allaha sonra size inandık ve çok şükür mutluyuz.Bu mutluluğun daha niceleri hem sizin hemde tüm hastalarınızın olsun.Nice kalplere dokundunuz,dokunuyorsunuz.Sizinde aileniz ve sevdikleriniz güze sağlıklı ömür diliyoruz.Güneş ailesi...
Hasta
Hasta
2020 senesinde babam Orhan Yenal ı kalp krizi teşhisi ile Akademi hastanesi acilin’e getirdik ve o andan itibaren babamı Ersan hocaya ve ekibine emanet ettik. Geçirilen başarılı by pass ameliyatı sonrasında gayet sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Süreç dahilinde Ersan hoca gerek hastasını gerekse hasta yakınları olarak bizleri en ince detaya kadar bilgilendirdi. Bu geçirmiş olduğumuz süreci 1 sene sonra annem Serpil Yenal ile biraz daha zorlu bir şekilde yaşadık ve Ersan hoca bir kez daha bizleri hayata döndürdü. Bugün anne ve babam kendisi sayesinde sağlıklarına kavuştular. Kendisine ve tüm ekibine binlerce teşekkür ediyoruz İyiki sizin gibi bir doktor ile karşılaştık Bizim mucize doktorumuz
Hasta
Hasta
2016 yılında kalp damar hastalıkları yüzünden hastaneye yattım ve kroner baypas ameliyatını oldum Doktorum Ersan özbudak'a ve tüm personele çok teşekkürler ediyorum kesinlikle çok memnunum harika doktor harika misafir Perver ve samimi ilk gördüğümde hocam kendinize güveniyormusunuz dediğimde siz bana güveniyorsanız ben kendime güveniyorum demişti ve şuan utanıyorum o soruyu sormaktan Allah kimsenin başına hastalık vermesin tabiki ama bana sorsalar ki kalp doktoru kim gözlerim kapalı Ersan ozbudak hocamı ve AKADEMİ HASTANESİ 'ni tavsiye ederim temizliginde ilgide harika bir hastane gizli kahramalarida asla unutmam tabiki Allah yolunuzu açık etsin sizin gibi helal süt emmiş doktorlar hep var olsun inşallah AKADEMİ AİLESİNE VE ERSAN OZBUDAK hocama çok teşekkür ederim
Hasta
Hasta
Ben Ersan Hocamı ne kadar anlatsam yinede yetersiz kalır o benim tanıdığım en iyi doktor Annemi başka hastaneden kaçırıp Ersan Hocama teslim ettik ölümle yaşam arasında bir çizgideydi benim annem ama Ersan Hocam annemi bana aileme daha sağlıklı bir şekilde kazandırdı ilgisiyle sevgisiyle dahada iyi oldu benim Annem Ersan Hocam hiç unutmam bayram sabahı bile hastalarının başındaydı onun için en önemli şey hastalarının iyi olmasıydı o sadece bir doktor değil bizim ve bütün hastalarının ailesinden biri gibi ve hiçbir hastasını unutmaz gördüğü anda hemen selam verir sohbet eder halimizi hattımızı sorar iyiki varsın Ersan Hocam biz Ersan Hocamın Annemi iyi etmesi sayesinde yeni bir hastanede tanımış olduk AKADEMİ HASTANESİ her acil durumumuzda doğum olsun,acil ameliyatlar olsun hemen Akademi hastahanesine geliyoruz sırf Ersan Hocamıza güvendiğimiz gibi diğer doktorlarada güvenebileceğimizi biliyoruz..
Hasta
Hasta
Acilden giriş yaptığımızda ani kalp krizi hemen müdahale edildi ve Ersan Bey her şekilde bizi konu ile ilgili bilgilendirdi ve olması gerekeni anlattı. Alanında çok başarılı bir doktor olduğunu düşünüyorum.
Hasta
Hasta
Kendisinden memnunum nefesim kesiliyordu fazla yürüyemiyordum gittiğim de acil olarak röntgen çekildi ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyatımı oldum süreçten memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Hocamdan memnunum ben kalp krizi geçirerek hastane gittim hocam bypass ameliyatımı yaptı ona göre de kontrollerimi de kendisine gidiyorum.
Hasta
Hasta
Her şeyi ile mükemmel çok memnun kaldım ameliyat olalı 1 seneyi geçti sağlığımla ilgili bir problem yok sadece doktor olarak değil insan olarak da mükemmel birisi.Açık kalp ameliyatı oldum.Ameliyat öncesinde ve sonrasında bilgilendirdi.
Hasta
Hasta
Kendisine hep başarılar diledim ekibi de on numara.Kalp krizi geçirdim hastaneye yönlendirildi anjiyo yapıldı 2 tane stend takıldı ameliyatımı hocam yaptı hiç bir şikayetim yok hala da görüşme içesindeyim ekibi de kendisi de beni bırakmadı.Rabbin ona sağlık sıhhat verip sayısını arttırsın.
Hasta
Hasta
3 Mart 2023 tarihinde babamın bypass ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 4 tıkalı damarı değiştirdi. Ameliyat sonrası süreci hocamızın hastalarına olan yakın ilgi ve alakası sayesinde rahat bir şekilde geçirdik. Hastaneden taburcu olduktan sonra da bizimle her zaman iletişim halinde olmaya devam etmektedir. Herhangibir sorunda hocamıza çok rahat ulaşabiliyoruz. Ameliyat olalı yaklaşık 2 ay oldu hocamızın sayesinde babamın durumu çok şükür her gün daha iyiye gidiyor. Kendisi iyi bir cerrah olmanın yanında insan olarak da çok iyi ve canayakın birisidir.
Hasta
Hasta
Kendisinden çok memnunum biz onunla abi kardeş gibi olduk ihtiyacı olanları hep oraya gönderdi hastaneyi ve Ersan Bey'i çok seviyoruz.Ben bypass ameliyatı oldum mide ameliyatı oldum. Ailecek hep orada tedavi gördük. Ersan Bey'in asistanını kendi oğluma gelin olarak aldım. İstanbul'a geliyorum buraya geldiğim zaman da mutlaka tedbir amaçlı bu doktorumuza giderim her zaman da hastaneyi tercih ediyorum hastaneyi de çok beğeniyorum.
Hasta
Hasta
2017 yılında Ersan Bey e olduğum Bypass ameliyatı sonucunda sağlığıma kavuştum. Kendisi çok ilgili, güler yüzlü ve samimi bir insan. Alanında uzman kadrosuyla birlikte sağlık alanında başarılara imza atmaya ve insanları sağlığına kavuşturmaya devam etmesini temenni ediyorum.
Hasta
Hasta
2018 yılında annemin kalp krizi yaşayıp 112 nın AKADEMİ Hst götürmesi ile başlayan bir dostluk...Ve sonra ki iki yıl...Bende çok şansli bir şekilde 2020 eylül ünde hastası oluverdim ansızın...Öylesine başarılı bir cerrah hekim ki huzur ve güven içinde kalbime dokundu...En özelinden en sorunsuzundan en hijenik bir ameliyat yaşatık ki bana ...Önceleri tam dilim dönmüyordu ameliyatın adına; ama şimdilerde eşe dosta tavsiye ve önerilerde bulunabiliyorum...Bu konforlu by pass ameliyatının adı Minimal invaziv...Ersan hocam ameliyat da tüm övgüleri fazlası ile hak ediyor....Tüm bunlarından mesleki başarılarından öteye mükemmel bir insan... Kendisine meslek hayatında ve özel hayatında başarı dileklerim mi dokunduğu kalbimden iletiyorummmm.....
Hasta
Hasta
Annem 2016 yılında durumu ciddi olarak hastaneye yatırıldı, Dr. Ersan bey acil olarak kendisini ameliyata aldı hastamızın iki kalp kapakçığı ve iki bacağından damar alınarak dört damarı tedavi edildi. Doktorumuzun yaptığı başarılı ameliyat sonrası annem tekrar hayatına kaldığı yerden devam edebilme şansına sahip oldu. Kıymetli doktorumuz Ersan Özbudak'a gönülden teşekkür ediyorum. Doktorumuz 2016 yılı ameliyat sonrasından bu zamana kadar hastamızın her ay düzenli takibini yapmakta aylık rutin kontrolü için tahlilini yaptırıp ilaç dozunun düzenlemesini yaparak hastamızın tedavisine devam etmektedir, ayrıca altı ayda bir hastanede bütün genel kontrolleri yapılmaktadır. Doktorumuz Ersan beye ilgi ve alakasından dolayı tekrar teşekkür eder başarılarının daim olmasını dilerim. İyi ki varsınız hocam Allah size de sağlıklı bir ömür versin inşallah.
Hasta
Hasta
Ersan hocam, hem annemin hem de babamın kalp ameliyatını yapan muhteşem insan, kendisine ne kadar teşekkür etsek az.
Hasta
Hasta
Saygıdeğer Ersan Özbudak hocamız annem Lemiye Kurak ın bypass ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası aile doktorumuz gibi oldu. Hiç bir zaman hastasını unutmadı her aradığımız da saat fark etmezsizin bizlere cevap verdi. Her zaman yardımcı oldu . Kurum ve kurumun sıcak, güler yüzlü personeli ile çok sıkıntılı bir süreci kolaylıkla atlattık. Kendilerine tekrar saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
Hasta
Hasta
Uzun zamandır görsel olarak beni rahatsız eden varis sorunum vardı.Değerli doktorum Prof.Dr.Ersan ÖZBUDAK'ın uyguladığı Skleroterapi (köpük tedavisi) sayesinde tüm varis sorunumdan kurtuldum.Keşke çok daha önce yaptırsaydım.İnanılmaz mütevazi ve alanında mükemmel bir hekim.İlgisi,alakası ve emeği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum.İYİKİ VARSINIZ...
Hasta
Hasta
Hipertansiyon,diyabet, romatoid artrit ve kalp gibi birçok sistemik hastalığa sahibim ve 2016 yılında Akademi hastanesinde bypass ameliyatı geçirmem vesilesi ile tanışmış olduk ve hastasına karşı yoğun ilgisi ve güven veren tavrıyla benim için bir doktordan daha fazlası oldu Ersan Bey. Yıllardır her şikayetim olduğunda öncelikle Ersan hocamıza danışırım ona göre bir tedavi yolu belirleriz. Yine bu yıl da septik artrit ameliyatı oldum ve Akademi hastanesinde Ersan hocamın kontrolü altında sağlıkla taburcu oldum. sağlıklı bir yaşam şekline geçiş yolculuğumda çok büyük emeği var. Kendisinin mesleki başarısı ve tecrübe dolu kariyerinin yanısıra insana, hastasına tavrı ile bambaşka bir hekim. Kendisine çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Ersan hoca ile tanışana kadar varis problemimi asla kökünden çözemedim ama doktor bey Prof ünvanını hakkıyla taşıyan sürekli kendini geliştiren hastasına en iyi konforu sunmaya çalışan Güler yüzlü samimi Marmara bölgesi için büyük bir şans olarak görüyorum skloterapi tedavisi uyguluyoruz belli dönemlerde ve her zaman en iyi şekilde tedaviyi gerçekleştirdi yanlış bir işlemi hastadan önce kendisi asla uygulamaz bu konuda çok disiplinli ne diyelim iyiki var kalp damar cerrahı olarak gidilip tedavi olunacak sayılı doktorlardan biri olduğunu düşünüyorum
Hasta
Hasta
Mesleki deneyimi ve yakın ilgisiyle aort kapağını değiştirerek ömrüme ömür katan kıymetli hocama sonsuz sukranlarimla
Hasta
Hasta
2016 yılında acil kalp kriziyle gittiğim akademi hastanesinde tanıştığım canım doktorum başarılı geçen by-pass operasyonumuzdan bu yana ailemizin bir üyesi olarak gördüğümüz sevgili Ersan hocama hayatımı borçluyum.ilgili hatırnaz mütevaziliğiyle kalbimize dokunan hocamıza ömür boyu minnettarız..Başarılarıyla iftihar ediyoruz İYİ Kİ VARSINIZ Allah yollarını açık etsin ayağına taş değdirmesin..bundan sonra sadece kontrollere sağlıkla görüşelim..
Hasta
Hasta
Saygıdeğer Ersan ÖZBUDAK 2019 bypass ameliyatı oldum.En içten samimiyeti Başarılı ve varlığı ile bizlere güven veren kalplere dokunan oglum seni cok seviyorum iyiki varsin iyiki tanımışım. Başarıların daim, mesleki yaşamında yolun açık olsun.Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. SAYGILARIMLA EMINE CEYLAN
Hasta
Hasta
Öncelikle güler yüzlü ve hastasının her konuda yanında olan bir doktor Ersan Bey. 3 yıl önce hem görüntü hemde yoğun bacak ağrısı nedeniyle kendine başvurmuştum. Skleroterapi(köpük) tedavisiyle ağrılarımla vedalaştım. Kendisine başarısından dolayı sonsuz minnet ve teşekürlerimle
Hasta
Hasta
Acil olarak hocamın görev yaptığı hastaneye kaldırıldım. Aynı gün anjio oldum. Acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Altı damarımda ciddi tıkanma varmış. Ersan bey ile ilk görüşmem anji sonrası oldu. Ben senin bir şansın olabilirim demişti. Çok daha büyük kurum bünyemizde bir hastanede amalyat olabilirdim. Hocamın enerjisine, verdiği acıklamaların yalınlığına, netliğine güvendim. Sade ben diğil, yöneticim, ailemde hocayı tercih etti. Evet benim şansım oldu. Bilgili becerikli soğuk kanlı empati kuran bir hoca olması şansı bu tabi. Amalyat sonrası takiplerim düzenli yapıldı. Hep ulaşılabilir oldum. Yolu acık olsun. Sevgi ve saygılarımla
Hasta
Hasta
4aydır önce Dvt geçirmiş bir hastayım. clener oldum.cvp alamadığım sorularım vardı.çok anlayışlı mesleğini özveri ve sevgiyle yaptığı belli.çok teşekkür ederim.bu hastalıkta moralde çok önemli.pozitif enerjinizi almak güzeldi.sağolun
Hasta
Hasta
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun